Voorgestelde reactie op Argonaut rapport

Hieronder de onderdelen van onze reactie op het Argonaut rapport. Begeleidende brief Gevraagde foutenlijst met correcties Achtergrond: alle verwachtingen die in de 3 stadia van dit beroep bij Martin zijn neergelegd, als…

Reactie Argonaut

Begeleidend schrijven: Persoonlijke gegevens Napier, M. Al-Masoedilaan 160 3526 GZ M: 0627098889 martin.napier@gmail.com Naam organisatie Argonaut Advies B.V. Akkoord benodigd voor het doorsturen van uw advies aan organisatie: Gemeente Utrecht Wmo Betreft In…

Bezwaarredenen Ondersteuningsplan II

Afzender: Martin Napier Al Masoedilaan 160 UTRECHT Aan:       Gemeente Utrecht Regionale Toegang T.a.v.:   Mieke Murkes   Betreft: Bezwaar PGB Martin Napier – clientnummer 39470   Geachte mevrouw Murkes, Het nieuwe ondersteuuningsplan is…

Meer info over Beschermd Wonen/Thuis/Verblijf

Beleidsregel Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Utrecht 2022 Wetstechnische informatie Relevant deel van het document hieronder gekopieerd. Betreft officiële uitleg over: Beschermd Wonen Beschermd Thuis Beschermd Verblijf Zie ook:  Beleidsverordening Gemeente Utrecht 6.10.1.1…

Notulen Hoorzitting Bezwaarschrift

Zaaknummer 10930952 Kort zakelijk verslag van de hoorzitting, gehouden op 18 april 2023 om 11:30 uur,  Stadskantoor, kamer E14, tweede etage Betreft: het bezwaarschrift van de heer M. Napier Inzake: Het besluit…

Beroepschrift voor Martin

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 16200 3500 CE UTRECHT   27 januari 2023 betreft: BEZWAAR   L.S.   Hierbij maak ik bezwaar tegen het besluit van de Regionale Toegang d.d. 29…